Auteursrecht en beperking van de aansprakelijkheid


FleetCor Belgium bvba (hierna: „FLEETCOR“) controleert continu de inhoud van haar website, maar de informatie op de website wordt beschikbaar gesteld zonder expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, waaronder - maar niet daartoe beperkt - een impliciete garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de geschiktheid of deugdelijkheid voor een bepaald gebruiksdoel.

FLEETCOR gaat ervan uit dat de op de website beschikbare informatie juist is; FLEETCOR is echter niet aansprakelijk voor de eventuele vergissingen, fouten of onnauwkeurigheden die zich desondanks kunnen voordoen.

Op deze website zijn wettelijke bepalingen van kracht en daarom moeten alle bezoekers de waarde en het belang van de bescherming van materialen, content, processen, capaciteiten, eigenschappen en essentie in de afgebakende FLEETCOR-gedeelten (collectief: "content") erkennen en respecteren. Alle bezoekers bevestigen dat zij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FLEETCOR geen rechten geldend kunnen maken op het gebruik van deze content of het merk FLEETCOR en dat zij daarvoor in die zin ook geen toestemming hebben.

FleetCor Belgium bvba

Vestigingsplaats: c/o TMF, Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel, België

BTW-ID-nummer: BE 0505.807.092